Mer
Browsing Tag

Privat försvarare

Har du rätt till en privat försvarare?

Av rushdi december 17, 2022 3 Min lästid

I demokratier är det en rättighet att den som behöver ska ha rätt till advokat, vilket även stadgats i Europakonventionen. Detta handlar om situationer där en juridisk fråga ska beslutas i domstol när någon misstänks för brott. Staten står då för kostnaden för en offentlig försvarare, men frågan är - står staten även för kostnaden för en privat försvarare? Kan man välja?

Privat försvarare

Om du är misstänkt för ett brott och har rätt till en offentlig försvarsadvokat får du oftast den upplysningen av polisen. Du kan uppge namn på den offentliga försvarare du önskar få och du kan också byta ut försvararen under processens gång. Om du inte erbjuds detta, eller om du inte önskar en offentlig försvarare har du rätt att representeras av en privat försvarare. Du behöver då räkna med att betala hela kostnaden själv, endast under vissa omständigheter vid frikännande domar kan staten återbetala kostnaden för den privata försvararen.

De flesta advokatbyråer rekommenderar att man antingen begär en offentlig försvarare eller anlitar en privat försvarare tidigt i processen, redan inför det initiala förhöret hos polisen. Det kan finnas flera fördelar med privata försvarare men det handlar också om att välja rätt advokatbyrå för ditt försvar. Välj en advokatbyrå med engagemang och många brottmål under bältet. Titta gärna på hur det gått för dem. En riktigt bra advokatbyrå, om du söker en privat försvarare, är Altius Advokatbyrå som är både lyhörda och professionella. De stöttar dig igenom hela processen och är trygga att samverka med.

Målsägandebiträde

Om ett brott har utförts mot dig har du oftast rätt att få ett målsägandebiträde, och du kan fritt välja den jurist som du vill ska anta funktionen. Ett målsägandebiträde hjälper dig igenom hela processen och ser till att dina intressen bevakas vid polisförhöret och rättegången. Du kan också få hjälp i skadeståndsfrågor. Altius Advokatbyrå har flera erfarna och kunniga jurister som verkar som målsägandebiträden och som är specialister på brottmål.

​Finns det ekonomiskt stöd?

Ditt målsägandebiträde från Altius Advokatbyrå kan hjälpa dig att finna vilka ekonomiska stöd du kan ansöka om. Det är viktigt att du nyttjar de fördelar som står till buds om du hamnar i en tvist eller ett brottmål. Det kan vara olika saker som dyker upp i livet, förutom att utsättas för brott kan det handla om tvister som umgängesrätt till barn eller andra saker som man blir osams om. Ibland handlar det om att tolka avtal.

Om du bestämt dig för att anlita advokaten ska du tänka på att först nyttja det rättsskydd som finns i din hemförsäkring eller fordonsförsäkring. Vid låg inkomst kan du ha rätt till rättshjälp från staten. Om du driver företag kan det finnas ett rättsskydd i företagets försäkring. God advokatsed säger att advokaten alltid ska upplysa sin klient om att det kan finnas möjlighet att nyttja rättshjälp eller rättsskydd i en försäkring - och även hjälpa till att ansöka om detta.

Ta en titt på Altius Advokatbyrå, det är en intressant och innovativ advokatbyrå som bland annat arbetar med brottmål, LSS, familjerätt och migrationsrätt. Byrån är mycket engagerad i sina kunder och har en målsättning att alltid hålla hög kvalitet och vara lyhörda. Prova får du se!

Läs mer